praktische-informatie

Werkwijze, tarieven en vergoeding

Hieronder vindt u hoe een integratieve kinder- en jeugdtherapie traject er uit ziet van kennismaking tot evaluatie en welke kosten hieraan verbonden zijn. Goed om te weten dat er verscheidene mogelijkheden zijn om trajecten te laten vergoeden.

Werkwijze en Tarieven

Integratieve kinder- en jeugdtherapie trajecten zijn vrijgesteld van BTW. De genoemde prijzen gelden vanaf 1 mei 2023 voor aanmeldingen voor een nieuw traject.
banner-intake

Intake

Het traject begint met een intakegesprek om samen de hulpvraag vast te stellen.

€90 per uur

banner-sessie

Sessies

Een traject bestaat uit ongeveer 5 tot 15 sessies van 50 minuten. Er zal eerst worden gewerkt aan een vertrouwensband tussen jouw kind en mij. Vanuit veiligheid en vertrouwen gaan we samen verder werken aan de oplossing.

€90 per sessie

banner-evaluatie

Evaluatie

Na 5 sessies vindt er een (tussentijdse) evaluatie plaats en wordt er gekeken hoe het gaat, of er nog meer sessies nodig zijn of dat het traject afgesloten kan worden.

€90 per uur

Voorafgaand aan een traject kunnen we een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plannen. Overige kosten zijn: Oudergesprek/schooloverleg: €90. Verslaglegging (indien gewenst): €45. Eventuele reiskosten: 23 cent per kilometer

Vergoeding

Het is over het algemeen verstandig om contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar omtrent de vergoeding. Integratieve kinder- en jeugdtherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed, doordat ik aangesloten ben bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en lid ben van de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). NB: coaching wordt niet vergoed. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars

Registratienummers

Margreet van der Veen staat onder de volgende registratienummers bekend: Kamer van Koophandel: 60233400 Lidcodenummer VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten): 757.21.A Licentienummer RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg): 174539R

Openingstijden

De praktijk is geopend maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

Klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat graag het liefst van u. In een gesprek kunnen wij dan samen kijken naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact op nemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschillen instantie, de SCAG. Tevens ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun tuchtrecht met Licentienummer 174539R.

Neem contact op

Online

Stuur een bericht door gebruik te maken van het contact formulier

Telefoon

U kunt me bereiken op het telefoonnummer 06 27 40 57 71

Praktijkadres

Mijn praktijk is op het adres Amersfoortsestraat 139, 3679 AJ in Soesterberg

omgaan-met-boosheid

“Het is fantastisch om te zien dat een kind na een aantal sessies met bruikbare tools de toekomst positief tegemoet kan gaan”

—Margreet van der Veen, eigenaar